Borgerlisten

Sådan løser vi skatteproblemet

Over 10 år omlægges opkrævning af skatter og afgifter, så borgere og virksomheder fremover betaler afgifter straks en transaktion gennemføres: en vare handles, en rente modtages eller et forbrug finder sted.

Det er hvad der bruges, modtages og handles der beskattes, og ikke længere hvad der tjenes.

For befolkningen bortfalder derfor de personlige indkomst skatter (og fradrag), ejendomsværdiskat og moms på fødevarer. Og for erhvervslivet bortfalder selskabsskatterne (banker undtaget).

I stedet belastes befolkningen med højere moms, et større arbejdsmarkedsbidrag samt øget pensionsafkastbeskatning.

Virksomheder beskattes af deres omsætning og ikke af deres bundlinier. Derved kan ingen unddrage sig skattepligt her i landet (feks. en annonce på Google eller benzin på en tankstation), og afgifter opsamles på finansielle transaktioner eller når virksomhederne forbruger afgiftbelagte ressourcer (feks. el, olie og naturgas).