Borgerlisten

Kandidater

Borgerlisten genopstiller 11 kandidater der også var opstillet ved sidste Folketingsvalg i 2019. Hver kandidiat har sit eget ordførerområde.

Vi ønsker at opstille flere kandidater til næste folketingsvalg, så har du selv politik du gerne vil føre ud i livet, og kan du genkende dig selv i vort rødt-konservative partis politiske pejlemærker, så udfyld din kandidatprofil på Stilop. Den offentliggøres ikke.

Nye kandidater får en snak med os og møder de andre kandidater, hvorefter det afgøres om opstilling giver mening for det politiske projekt og dig selv. Du kan se hvordan det virker i praksis på Partiets Forretningsorden og Folketingsgruppens Forretningsorden.

Skat

Klima & Energi

Klaus Riskær Pedersen

Klaus Riskær Pedersen

Københavns StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.63 år, 6 børn og samlevende med kæreste og barn

Klaus Riskær Pedersen har en dobbelt Masters i Economics (1978 og 2010) fra Copenhagen Business School, Danmark. Fra 1989 til 1995 fungerede Klaus som medlem af Europa-Parlamentet (MEP) med permanent plads i Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål, og som medlem af delegationen til det amerikanske senat. Hans tidlige iværksætterarbejde varierede fra indførelsen af venturekapital og investeringsfonde på det danske marked, som blev overtaget af Jyske Bank A / S i 1983 til afbrydelsen af ​​statsmonopol radio og tv i 1983-85, der opererer i dag under Radio Voice-mærket og SBS-tv-kanalerne i danmark. I 1990 udviklede og solgte Klaus databasesøgnings tjenester, som i øjeblikket opererer under Infomedia. Real-time udenlandsk valuta information blev leveret på en ny platform Tenfore, som efterfølgende blev erhvervet af Morningstar (USA). I 1995 etablerede han en af ​​de førende ikke-telco-internetudbydere, CyberCity, som med succes blev solgt i 2000 til private equity-investorer Advent Funds i London og Lehman Brothers i USA. I dag opererer CyberCity under varemærket Telenor A / S. Stamcelleindsamling blev i 2003 oprettet under CopyGene, som blev solgt i 2008 og opererer for øjeblikket som Stem Care A / S. I 2006 grundlages Hjemmehjaelpen A / S der blev solgt i 2010. I 2016 er Klaus Riskær Pedersen medstifter af Nube Serena BV (www.nubeserena.com), i 2017 medstifter af Pan Danés SRL (Argentina) og i 2018 Grundlægger af Smerteklinikkerne A/S (Danmark) www.smerteklinikkerne.dk. Der er blevet udgivet tre biografier om Klaus på dansk: 'Klaus Riskær Pedersen' (af Bull & Mynderup, Dagbladet Børsen-udgivere, 1990), 'Klaus Riskær' (af Henrik Madsen, Politikens Forlag-udgivere, 2000) og 'Riskær' Ulrick Sass; Schultz Forlag udgivere, 2003).

Integration & Udlændinge

Manja Aarslev Sørensen

Manja Aarslev Sørensen

Københavns StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.34 år, opvokset i Vestbjerg i Nordjylland. Bor nu i København med datter på 8 år.

I 2017 afsluttede Manja HD 1. Del med henblik på i år, at fortsætte på HD 2. Del (HDR). Manja har en kontoruddannelse fra HK Forbundet og Henning Larsen Architects og senere ansættelse som regnskabsmedarbejder hos Kriminalforsorgen. Og med erfaring fra ungdomspolitik, bestyrelsesarbejde og iværksætteri, så har interessen for et politisk projekt ikke før været så stor som nu. Retfærdighed og medmenneskelighed vægter højt hos Manja, som går op i om samfundet beskytter borgerne eller ej. Derfor har Manja siden 2014 og frem til nu arbejdet frivilligt med at støtte ofre i deres møde med systemet, hvor specielt retspraksis har haft stort fokus.

Job- og Arbejdsmarked

Martin Nordstjerne Rasmussen

Martin Nordstjerne Rasmussen

Sjælland StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.52 år, gift og har en voksen søn, som er ved at færdiggøre sin kandidat i jura

Martin har både en teknisk uddannelse og en uddannelse som international markedsøkonom. Martin har arbejdet med salg, ledelse og forretningsudvikling samt opstart af virksomheder og været selvstændig. Martin har lavet personale udviklingskurser for store virksomheder, som bl.a. Novo Nordisk, samt stat og styrelser, herunder Beskæftigelsesministeriets IT-afdeling, Miljøministeriet, Energistyrelsen og Domstolsstyrelsen. Martin har været distriktschef i Sonofon, og har de sidste mange år arbejdet inden for konsulent, vikar- og rekrutteringsbranchen - senest de sidste 5 år som salgs-og marketingdirektør i en større HR-virksomhed. Er født og opvokset i Kalundborg og er i dag bosiddende i København.

Birger Niemann

Birger Niemann

Sjællands StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.58 år. Landmand. Bor i Køge kommune på en gård, og er gift samt har 3 voksne børn.

Tog real eksamen i 1977 efterfulgt af uddannelsen som Faglært Landmand på Lyngby Landbrugsskole i 1983. Under min uddannelse arbejdet jeg halvandet år i Frankrig på 2 forskellige gårde. Blev gift med min kone Jeanette i 1988 som jeg har 2 sønner og en datter med. Købte min egen gård i 1987 og overtog min fars maskinstation i 1994 som jeg stadigvæk driver. I 2007 overtog jeg min fars gård, hvor jeg så er tredje generation. I 2005 tog jeg en lederuddannelse på Aars Erhversskole som var specielt udviklet til Maskinstationsbranchen. Sidder som formand for Danske Maskinstationer og Entreprenører ( DMOGE ) på Sjælland, og sidder derfor også i hovedbestyrelsen i DMOGE i Vejle. Der er jeg valgt til at varetage de danske interesser i Ceettar som er en organisation af Maskinstationer og Entreprenører samt Skoventreprenører i EU. Derfor deltager jeg i møder i Bruxelles hvor vi prøver at få så meget indflydelse på nogle af de ting der kommer til at berøre vores Branche.

Familie, børn og unge

Gert Dyrn

Gert Dyrn

Fyns StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.Har siden 1999 boet med familien i Ringe på Midtfyn.

Siden 2010 har Gert Dyrn arbejdet som forsvarsadvokat men fører også sager om tvangsfjernelser af børn, forældremyndighedssager og sager om samvær. Før dette beskæftigede Gert Dyrn sig hovedsageligt med skatteret i både offentlig og privat regi og virkede en tid som erhvervsadvokat. Han har også en baggrund fra Forsvaret, hvor han var udsendt til Balkan i 1992/93. Han har altid interesseret sig for sikkerheds- og udenrigspolitik og erhvervede i 2018 en mastergrad i statskundskab med speciale i international ret og sikkerhed. Han arbejder for, at Danmark med forankring i NATO og EU skal fokusere på udvikling og stabilisering i Afrika og Mellemøsten samt normalisere forholdet til Rusland.

Forskning & Innovation

Rune Frøsig Osmundsen

Rune Frøsig Osmundsen

Midtjyllands StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.42 årig alenefar fra Aalborg, børn: datter på 3.

Arbejder med salg og forretningsudvikling. Uddannelse: Cand. Merc. (Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics) Aalborg Universitet, og Creativity and Innovation ved The Edward de Bono Institute for the Design and Development of Thinking, University of Malta. Kok. Jeg har tidligere arbejdet med nytænkning og innovation i form af konsulentarbejde og undervisning i kreativitet og nytænkning, samt facilitering af udviklingsprocesser. Senest i et samfinansieret Ph.d.-stipendiat omhandlende Træning af nytænkning ved AAU. Aktuelt er er jeg altoverskyggende optaget af det samfund og den verden vi overleverer til vores børn. Derfor er jeg hoppet ombord i bærdygtighedsprojektet Grobund ved Ebeltoft.

Kultur

Maria Terese Fog Bartholdy

Maria Terese Fog Bartholdy

Nordjyllands StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.Maria er 52 år, har 5 børn og har nyligt overtaget familiens Slægtsgård ved Støvring.

Min motivation for at stille op for Borgerlisten er, at jeg tror på, vi kan skabe den forandring, Danmark trænger til. Socialpædagog på opholdssted for unge med komplekse problemstillinger. Har arbejdet 5 år på asylcentre med kriminalitetsforebyggelse i tæt samarbejde med politiet. Underviser i kultur, normer og dansk lovgivning. Pædagogisk ansvarlig for en afdeling for traumatiserede flygtninge. Underviser/ foredragsholder med udgangspunkt i kulturmødet og asylansøgere/flygtninge på folkeskoler, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Mine arbejdsområder indenfor det pædagogiske felt har været med anbragte unge, psykiatrisk diagnosticerede børn og voksne, uledsagede flygtningebørn, traumatiserede flygtninge. Har været udøvende indenfor skuespil og musik i en årrække og efterfølgende undervist i dette. Produceret og instrueret undervisningsfilm. Eksamineret coach og stresscoach / Coach Focus / Odder. Professions bachelor i Pædagogik/ VIA university colleges/ Ranum. Cerficeret NLP Practioner/ out of the box / København. Method Acting skuespiller / TeaterSkolen Holberg / Frederiksberg. Uafsluttet læreruddannelse / DLF / Ollerup.

Landbrug

Torben Christoffersen

Torben Christoffersen

Sydjyllands StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.Torben Østergaard Christoffersen er 55 år, gift og har 4 børn i alderen 14 – 24 år.

Torben er født og opvokset på en gård i naturskønne omgivelser på kanten af Vejle Ådal. Matematisk student fra Rosborg Gymnasium i Vejle 1982 og har Grønt Bevis fra Bygholm Landbrugsskole i Horsens i 1986. Har været på landbrugsudveksling på New Zealand i 1986/87. Selvstændig landmand med planteavl og malkekvæg fra 1995 – 2014. Har siden 2014 arbejdet som håndværker i entreprenørbranchen bl.a. med renovering af vaskehaller til personbiler. Interesserer sig især for landbrugets ejerskabsformer og samspillet mellem landbrug, natur og mennesker.

Privatliv & Frihed

Peter Martin Pedersen

Peter Martin Pedersen

Vestjyllands StorkredsKandidat ved Folketingsvalget i Juni 2019 og genopstiller af partiet.45 år. Født og opvokset i Ikast, og har i korte perioder boet og arbejdet i England og på Barbados. Han er far til en datter, Kaya på 10 år, fra et tidligere ægteskab, og bor sammen med sin kæreste i Tjørring ved Herning.

Peter Martin Pedersen har en HHX fra Ikast Handelsskole, og dimitterede i 2003 fra Aarhus Universitet som cand. jur. Han har mangeårig erfaring fra det private erhvervsliv, fra stillinger som Sekretariatschef i Dansk Autohjælp A/S, og som legal advisor for Witt Hvidevarer A/S. Her arbejdede han bl.a. med innovation, projektledelse, ledelsessupport og aftaler. Desuden medvirkede han ved stiftelse og drift af selskaber i ind- og udland. Siden 2017 har han arbejdet som Databeskyttelsesrådgiver (DPO) på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, i en fælles DPO for 30 uddannelsesinstitutioner. Her arbejder han med compliance, persondataret, awareness, risikoanalyse og IT-sikkerhed.