Borgerlisten
Partiet Klaus Riskær Pedersen har ændret navn til BORGERLISTEN.
Klaus Riskær
Borgerlisten er et projektorienteret udviklingsparti.
Vi er ikke et politisk supermarked.
Vi ser ikke et blåt Danmark. Eller et rødt Danmark.
Vi ser et samlet Danmark.
Vi støtter en borgerlig regering.
Men modarbejder ikke en Socialdemokratisk.

Grundlaget for vor politik

Mindre stat, mere fælleskab
Formynderi og kontrolmani stoppes
Skattereform
Ledelseskaos i off. sektor bringes til ophør
Grøn Robin Hood: 300 mia. investeres i grøn omstilling

Værdigrundlag

Nærhedsprincip

Borgerlisten ønsker mindre stat og mere fællesskab. Vi ønsker afvikling af formynderi, topstyring og kontrolmani. Vi ønsker velfærdsfællesskabet tæt på borgeren.

Kultur & Kreativitet

Kreativitet skaber udvikling og udvikling skaber forandring. Vi ønsker derfor en kulturklausul i enhver ny lov. Kreativ produktion af kvalitetsindhold skal fremmes.

Byrdefordeling

Lønmodtagerne betaler hovedparten af alle skatter og afgifter. Og få danske virksomheder betaler hovedparten af alle selskabsskatter. Skat skal omlægges så skatten lettes på alle lønindkomster og selvstændige erhverv, såvel store som små, men forøges på passive kapitalindkomster, såvel store som små.

Fællesskab

Borgerlisten vil have afvikling af topstyret ledelse i den offentlige sektor. Arbejdet skal tilrettelægges af de enkelte velfærdsproducenter. Kontrol, overregulering og indblanding skal fjernes. Arbejdsglæde og selvansvar skal genopbygge den offentlige service.

Ordentlighed

Borgerlisten ønsker ordentlighed. Vi ønsker respekt for det enkelte menneske. Familiens- og Hjemmets ukrænkelighed. Et retssystem der beskytter borger mod stat. Et effektivt forfatningsværn.

Skatteproblemet

Et uigennemskueligt skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter som betales i samfundet.

Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Globaliserede virksomheder kan flytte rundt på skat og fradrag, mens andre slet intet betaler.

En sammenbrudt skatteadministration har medført, at vi snydes for milliarder i refusionssystemer, svindel med moms, bedrageri med eksport af brugte biler og man kan blive ved. 83% af den regning samles op af os. Befolkningen.

Et kompliceret skattesystem gør det muligt for erhvervs- og forretningsliv, at betale sig fra rådgivning der nedbringer eller fjerner deres skatter.

På samme tid samler befolkningen regningen op, fordi skatten blot kan trækkes i vor løn eller vi modtager et girokort til betaling.

Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder vi arbejder for, kun betaler en brøkdel.

Tiden er kommet til, at virksomheder, erhvervsliv, banker og finans, nu må betale deres fair del af omkostningerne ved at drive velfærdssamfundet.

Klaus Riskær

Det politiske arbejde skal fokusere på befolkningen

Vi har valgt at koncentrere vores politiske arbejde på en række områder der retter sig direkte mod borgerne og deres behov.