Borgerlisten

Rød ViljestyrkeBlå Ansvarlighed

Partiet Klaus Riskær Pedersen kom halvvejs ved sidste valg, men næste gang skal vi i mål.

Samtidig har vi ændret navn til BORGERLISTEN så flere kan føle sig hjemme. Giv en støtteerklæring i dag, så vi kan komme på stemmesedlen ved næste valg.


Klaus Riskær Pedersen
Partileder

Klaus Riskær
Foto: Nicolas Cosedis. Må benyttes under open source.

Derfor stiller vi op til Folketinget

Vi har samlet et hjælpehold af medborgere der er klar til at rykke ind på Christiansborg, hvis du vil være med til at give os muligheden.

Vi har ikke inviteret politikere, klummeskrivere eller glade amatører med på listen, men borgere der er økonomisk uafhængige af politik som erhverv og levebrød, men som alle har erfaring fra det virkelige liv.

Borgerlisten har mistet troen på at de kendte politiske partier har viljen og evnen til at omlægge vort samfund til nutides behov:

1) Klimaomstilling der skal være afsluttet på tre valgperioder

2) En ny måde at opkræve og betale skatter på der er fair, så det ikke kun er befolkningen der trækkes i lønchecken og ender med at betale 8 ud af 10 skattekroner

3) En omstilling af ledelse og kontrol i den offentlige sektor, så vi igen kan producere de velfærdsydelser der kræves

Vi er et rødt-konservativt parti.

Skatteproblemet

Et uigennemskueligt skattesystem har medført at det er befolkningen som er endt med at bære hovedbyrden af de skatter og afgifter som betales i samfundet.

Virksomheder og erhvervsliv, banker og finanssektor, betaler kun 2 ud af 10 skatte- og afgiftkroner, mens befolkningen betaler resten.

Globaliserede virksomheder kan flytte rundt på skat og fradrag, mens andre slet intet betaler.

En sammenbrudt skatteadministration har medført, at vi snydes for milliarder i refusionssystemer, svindel med moms, bedrageri med eksport af brugte biler og man kan blive ved. 83% af den regning samles op af os. Befolkningen.

Et kompliceret skattesystem gør det muligt for erhvervs- og forretningsliv, at betale sig fra rådgivning der nedbringer eller fjerner deres skatter.

På samme tid samler befolkningen regningen op, fordi skatten blot kan trækkes i vor løn eller vi modtager et girokort til betaling.

Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder vi arbejder for, kun betaler en brøkdel.

Tiden er kommet til, at virksomheder, erhvervsliv, banker og finans, nu må betale deres fair del af omkostningerne ved at drive velfærdssamfundet.

Det politiske arbejde skal fokusere på befolkningen

Vi har valgt at koncentrere vores politiske arbejde på en række områder der retter sig direkte mod borgerne og deres behov.

Partiets vedtægter

  • § 1Partiet hedder: ‘Borgerlisten’.
  • § 2Partiet søger opstillingsberettigelse ved førstkommende valg til Folketinget iht. Lov om valg til Folketinget (§12).
  • § 3Partiet ledes af en Formand.
  • § 4Partiet har ingen bestyrelse eller repræsentantskab.
  • § 5Partiets regnskabsår følger kalenderåret.
  • § 6Ændring af disse vedtægter meddeles af Formanden.
  • § 7Ved Formandens ophør eller død, indsættes en af Formanden udpegede suppleant som ny Formand. Suppleanten skal være udvalgt af Formanden senest fra det tidspunkt hvor Partiet indtræder i Folketinget.
  • Ved foreningens ophør tilgår partiets nettoformue statskassen med mindre generalforsamlingen træffer anden afgørelse.
  • Således vedtaget.
  • København, 25. oktober 2019